Zadnja oznanila 6. velikonočna nedelja 2022

Župnijska kronika 2019

KRSTI

V letu 2019 je bilo krščenih 19 otrok: 6 deklic in 13 dečkov. Nekaj otrok je prejelo krst v drugih župnijah, nimamo pa vseh podatkov, ker jih nekateri župniki žal ne sporočajo.
V letu 2018 je bilo krščenih 17. otrok.

POROKE

V letu 2019 ni bilo nobene poroke v naši župniji. Na tem mestu bi rad spodbudil neporočene starše v naši župniji, ki imajo vse pogoje za cerkveno poroko, da bi ovrednotili krščanski zakon in se zanj odločili.
V letu 2018 so bile štiri poroke.

POGREBI

V letu 2019 je bilo 16 pogrebov: 8 žensk in 8 moških. Kar 12 pokojnih ni prejelo zakramentov za bolne oziroma umirajoče, ker njihovi domači niso poklicali duhovnika. Drugače je v primeru nenadne ali nepričakovane smrti. Zopet vam polagam na srce, da takoj potem, ko nekoga odpeljete v bolnišnico in je v smrtni nevarnosti, pokličete bolniškega duhovnika, in če ta ni dosegljiv, domačega. Zadaj na mizici so žepni koledarčki s telefonskimi številkami verske oskrbe v slovenskih bolnišnicah.
V letu 2018 je bilo 24 pogrebov: 14 žensk in 10 moških.

PRVO OBHAJILO

V letu 2019 je bilo 7 prvoobhajank. Bodočih prvoobhajancev, ki obiskujejo verouk na Rudniku, je 15. Prvo obhajilo bo na 6. velikonočno nedeljo, 17. maja 2020 ob 10. uri.
V letu 2018 je bilo 10 prvoobhajancev: 4 dečki in 6 deklic.

SVETA OBHAJILA

V letu 2019 je bilo razdeljenih deset tisoč obhajil. Opazno je občuteno upadanje nedeljnikov; veliko otrok sploh ne prihaja k maši; nekateri župljani izjavljajo, da hodijo k maši drugam, drugi ne hodijo k maši. Tukaj vas znova spodbujam k zvestobi domači rudniški župniji.
V letu 2018 je bilo razdeljenih devet tisoč obhajil.

BIRMA

V letu 2019 je 11 naših veroučencev iz 8. in 9. razreda prejelo zakrament sv. birme. Birma je na vsaki dve leti, torej bo spet 2021, ko naj bi šlo k birmi 21 otrok iz sedanjega 7. in 8. razreda ter dve srednješolki. Pogoji za birmo so: redna udeležba pri nedeljskih in prazničnih mašah, vsakodnevna molitev, reden obisk verouka, zavzeto sodelovanje, pričakovano znanje in duhovne vaje v Želimljem. Glede na izkušnjo v glavnem prihajajo k maši birmanci – prejšnji ali bodoči – iz družin, kjer prakticirajo vero. Torej so v ozadju le starši.
A se od birmanca v tej starosti že pričakuje tolikšna zrelost in mobilnost, da bi lahko samostojno izpolnil te svoje obveznosti in tako pokazal svojo resnost.

GOSPODARSTVO

V letu 2019 smo na župnišču restavrirali okna. Po enajstih letih je sonce razjedlo lak, da jih je bilo potrebno zbrusiti in prepleskati s posebno barvo in zaščitno tekočino. Po novem letu je predvideno urejanje gornje dvorane in bivanjskega prostora, brž ko bodo izdelani načrti. Čaka nas še sanacija zvonika in nova konstrukcija zvonov, kar naj bi stalo ok. 20. 000 evrov. Toliko v vednost, kaj se dela in kam se vlaga denar, vključno z vračanjem posojila.