Zadnja oznanila 15. nedelja med letom 2024

Obnova zvonov

Zaradi izredno slabega stanja v zvoniku smo se v letu 2022 odločili za nujno celovito obnovo zvonika in za novo avtomatizacijo zvonjenja. Potrebna je bila nova nosilna konstrukcija iz hrastovega lesa, spust zvonov zaradi peskanja in nove uglasitve, zidarska dela na pokajočih obokih in v prostoru zvonika.

Hvala mojstru g. Janezu Moškriču, ki je s svojo ekipo ob popolnoma novi ureditvi celotnega sistema nosilne konstrukcije omogočil montažo novega četrtega zvona, vlitega v Insbrucku. Hvala vsem podizvajalcem za skrbno in strokovno opravljeno delo. Hvala vsem darovalcem denarnih sredstev, ki ste vsak po svojih močeh omogočili ta omenjeni projekt, ki je danes tudi blagoslovljen. Poleg rednih nabirk na prve nedelje smo zaprosili še za botre novemu zvonu, in ti so postali: Lojze in Mari Slanc, Vid in Dragica Marinček, Slavka in Jože Janežič, Stanko in Ksenija Klemenčič Saražin, Igor in Tadeja Baškovec, Miha in Andreja Omejc in Minka Fink. Botrom in vsakemu darovalcu posebej Bog povrni!

Hvala gre g. škofu Antonu Jamniku, da se je rad odzval našemu vabilu in je danes z nami, da je posvetil novi zvon, blagoslovil obnovitvena dela na zvoniku, vodil to slovesno mašo in s svojo navdihnjeno besedo usmeril naš pogled in naše srce v nebo in drug drugemu. Hvala inšpektorju moje salezijanske skupnosti g. Marku Košniku, ki me na tej župniji pozorno podpira in dviga.

1. zvon

premer 110 cm, 687 kg, ton f1 -4/16, letnik 1862, Antoni Samassa Ljubljana, dve podobi: sv. Simon in Juda Tadej ter Križani z Marijo in Janezom pod križem

2. zvon

premer 90 cm, 388 kg, ton b1 -5/16, letnik 1922, Strojne tovarne in Livarne Ljubljana, tri podobe: sv. Anton Padovanski, sv. Barbara in sv. Jožef

3. zvon

premer 76.5 cm, 258 kg, ton des2 -4/16, letnik 1922, Strojne tovarne in Livarne Ljubljana, podoba: sv. Alojzij Gonzaga

4. novi zvon

premer 56.7 cm, 103 kg, ton f2 -4/16, letnik 2022, Grassmayer Innsbruck, podoba: sv. Janez Bosko

Video

Fotogalerija