Zadnja oznanila 15. nedelja med letom 2024

Župnijski pastoralni svet

Po naročilih škofov naj bi vsaka župnija imela Župnijski pastoralni svet, ki vključuje ožje župnikove pastoralne sodelavce. ŽPS je torej neke vrste župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

ŽPS in ključarji imajo srečanje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18.30.


Glavne naloge ŽPS so:

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja
  • načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS
  • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Lojze Zupan – župnik
s.Francka Žižek – katehistinja – referent za oznanjevanje
Jože Povšič – organist in referent za bogoslužje
Vid Marinček – ključar
Stanko Klemenčič – ključar in molitvena skupina
Dušan Istenič – ključar

Izbrani člani ŽPS na predlog župljanov

Kupljenik Tomaž
Mavec Vida
Berden Robi
Marinček Miha
Kupljenik Miha
Jager Sašo
Goli Majda
Štrubelj Fabijan
Martinc Peter
Okorn Franci
Cokan Slavko
Omejc Miha
Jamnik Barbara
Kostrevc Simona
Žniderič Nataša