Zadnja oznanila 30. nedelja med letom

Župnijski pastoralni svet

Po naročilih škofov naj bi vsaka župnija imela Župnijski pastoralni svet, ki vključuje ožje župnikove pastoralne sodelavce. ŽPS je torej neke vrste župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

ŽPS in ključarji imajo srečanje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18.30.


Glavne naloge ŽPS so:

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja
  • načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS
  • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2020

Lojze Zupan – župnik
Vida Mavec – tajnica
s.Francka Žižek – katehistinja – referent za oznanjevanje
Jože Povšič – organist in referent za bogoslužje
Vid Marinček – ključar
Stanko Klemenčič – ključar in molitvena skupina
Dušan Istenič – ključar

RUDNIK
Urška Jarc
Tina Mavec – zakonska skupina
Nataša Žniderič – referent za diakonijo
Matjaž Jamnik
Majda Goli – bogoslovna oblačila in krašenje cerkve

LAVRICA
Tomaž Kupljenik – skrb za okolico
Peter Martinc
Fabijan Štrubelj – mladina
Tadej Pogačnik – bralci
Slavko Cokan

ORLE
Sašo Jager
Robi Berden – ministranti
Franci Okorn