Zadnja oznanila 11. - 12. nedelja med letom 2024

Verouk nekaj časa še po starem

Kljub vladnemu odloku, ki že dovoljuje izvajanje verouka, se bo v naši župniji verouk izvajal po starem. S prvoobhajanci in birmanci imamo srečanja, kot je bilo sporočeno prejšnji teden, vsi ostali razredi pa nadaljujejo z veroukom doma. Prosimo starše, da tisto uro, ki ste si jo do zdaj z otrokom vzeli za verouk, posvetite veri in pogovoru o Bogu in z Njim ob domačem ognjišču. Predlagamo, da vsak teden vzamete eno lekcijo naprej in na ta način gradite domačo Cerkev.

O morebitnih spremembah boste obveščeni v oznanilih in na naši spletni strani.