Zadnja oznanila 14. nedelja med letom 2022

Postni čas

S pepelnično sredo stopamo v postni čas na štiridesetdnevno pot pomnožitve molitve, posta in miloščine oziroma dobrih del, ki nas vodi v obhajanje velikonočne skrivnosti. Med mašo, ki bo ta dan ob 18.30 v cerkvi, bomo pristopili k spokornemu obredu pepeljenja.

Slovenska Karitas zopet vabi, da se 40 dni zdržimo alkoholnih pijač in s tem izrazimo solidarnost z žrtvami nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica čezmernega pitja. Privarčevana sredstva in pozornost namenimo ljudem, ki nas potrebujejo. Na oglasni mizici so na voljo zloženke s pobudo, kako preživeti postni čas in z molitvijo za vsak dan.

Strogi post je na pepelnično sredo in veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14.leta. Kadar je praznik, cerkveni ali državni, na petek, ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, krst, pogreb), post in zdržek odpadeta.

Križev pot v postnem času bomo molili vsak petek dvajset minut pred večerno mašo. Pobožnost križevega pota v naravi zaradi koronavirusa odpade.