Zadnja oznanila 6. velikonočna nedelja 2022

Verouk 2020 / 21

Verouk bomo začeli v ponedeljek, 7. septembra. Vpis v 1. razred verouka bo v torek, 8. septembra, na Marijino rojstvo, od 16. do 17. ure. Z otrokom naj obvezno pride tudi eden od staršev. Če je vaš otrok krščen v kateri drugi župniji, prinesite s seboj izpisek iz krstne knjige ali družinsko knjižico.

Urnik verouka je isti kot lanski, saj ga načeloma ne spreminjamo, ker bi radi staršem olajšali usklajevanje verouka z drugimi obšolskimi dejavnostmi njihovih otrok.

Ponedeljek:ob 16.00 – 3. razred (prvoobhajanci)
ob 17.00 – 4. razred
Torek:ob 16.00 – 1. razred (s. Francka)
ob 16.00 – 7. razred
ob 17.00 – 2. razred (s. Francka)
ob 17.00 – 8. razred (birmanci)
Četrtek:ob 16.00 – 5. razred
ob 17.00 – 6. razred
Petek:ob 16.00 – 9. razred (birmanci)