Zadnja oznanila 3. velikonočna nedelja 2024

Navodila ob vzpostavitvi javnega bogoslužja od 4.5.2020 dalje

Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere zakramente. Cerkve so bile omejeno dostopne od 13. marca 2020, ko so škofje zaradi epidemije Covid-19 odpovedali svete maše z verniki. Povzetek navodil objavljamo spodaj, celotna navodila pa si lahko preberete na strani slovenske škofovske konference.

Sveta maša

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta, ipd.).
 • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).
 • Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
 • Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe. Dovoljeno je ljudsko petje.
 • Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz.

Prvo sveto obhajilo

 • Za prvo sveto obhajilo zaenkrat še ni določenega datuma.
 • Ob morebitnem dodatnem sproščanju ukrepov, bomo prvo sveto obhajilo izvedli junija ali ob začetku prihodnjega veroučnega leta. Več informacij bomo pravočasno objavili na spletni strani in v oznanilih.

Zakramenti svete spovedi, krsta, poroke in bolniškega maziljenja

 • Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih.
 • Podeljevanje zakramenta svetega zakona in svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb.
 • Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Verouk, pastoralna in župnijska srečanja

 • Do preklica ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.
 • Starše veroučencev prosimo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.