Zadnja oznanila 3. velikonočna nedelja 2024

Župnijska kronika 2021

KRSTI

V letu 2021 je bilo krščenih 12 otrok: 5 deklic in 7 dečkov. Deset otrok je prejelo krst v drugih župnijah, večina na Rakovniku. Za nekaj krstov pa ne vemo, ker nam župniki ne sporočijo. V letu 2020 je bilo krščenih ravno tako 12 otrok.

POROKE

Letos smo imeli v župniji dve poroki, leta 2020 eno. Zopet bi rad spodbudil neporočene starše in druge pare v naši župniji, ki imate vse pogoje za cerkveno poroko, da bi na novo ovrednotili krščanski zakon in se zanj odločili.

POGREBI

V letu 2021 je bilo 21 pogrebov: 12 moških in 9 žensk. Samo dva pokojna sta prejela zakramente za bolne oziroma umirajoče, ker njihovi domači niso poklicali duhovnika. Drugače je v primeru nenadne ali nepričakovane smrti. Spet vam polagam na srce, da takoj potem, ko nekoga odpeljete v bolnišnico in je v smrtni nevarnosti, pokličete bolniškega duhovnika, in če ta ni dosegljiv, domačega. Zadaj na mizici za verski tisk so tudi žepni koledarčki s telefonskimi številkami verske oskrbe v bolnišnicah. V letu 2020 je bilo 27 pogrebov.

PRVO OBHAJILO

Letos smo imeli 10 prvoobhajancev. Bodočih, ki obiskujejo verouk na Rudniku, bo 12. Prvo obhajilo bo predvidoma 22. maja 2022 ob 10. uri, odvisno seveda od covidnih razmer. V letu 2020 je bilo 15 prvoobhajancev.

SVETA OBHAJILA

Letos je bilo razdeljenih 7000 obhajil. To kaže na upadanje števila vernikov pri maši, zlasti ob nedeljah in praznikih. Delno lahko upadanje obiska pripišemo omejevalnim koronavirusnim ukrepom. Kljub temu je bilo letos 1000 obhajil več kot v letu 2020.

BIRMA

Birma je pri nas vsaki dve leti; to so učenci osmega in devetega razreda verouka. Letos je bilo 22 birmancev in birmank, ki so prejeli ta zakramet 16. maja iz rok ljubljanskega pomožnega škofa dr. Antona Jamnika. Bodočih birmancev in birmank v letu 2023 bo 18.

GOSPODARSTVO

S pomočjo prodaje nekaterih parcel, ki so bile v lasti župnije in bi nam bile v prihodnosti samo še v breme, in seveda z vašimi darovi in prispevki, smo se dokončno rešili dolgov, nastalih pri gradnji novega pastoralnega doma. Poleg tega je bilo tudi letos opravljenih veliko bolj neopaznih del, kakor so popravila, ki so zahtevala precej denarja. Kot veste zdaj zbiramo denar za zvonik, peskanje zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja – v ta namen so tudi mesečni ofri in vaši darovi, ki jih prinašate osebno. Omenjeno delo bo opravil mojster Janez Moškrič s svojo ekipo. Trenutno še čakamo, da pridemo na vrsto, saj jih prosijo z vseh strani Slovenije, ker so zaenkrat edini, ki so za to najboljše usposobljeni. Hvala za vaše velikodušno darovanje.