Zadnja oznanila 15. nedelja med letom 2024

Verouk 2022 / 23

Bliža se novo šolsko leto. Pouk v šoli naj bi stekel v četrtek, 1. septembra. Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 12. septembra. Urnik je v bistvu enak kot prejšnja leta, razen za birmance, to je osmi in deveti razred, ki bodo imeli verouk skupno ob petkih ob 16. uri.

Vpis v 1. razred verouka bo v torek, 13. septembra od 16. do 17. ure. Z otrokom naj obvezno pride eden od staršev. Če je vaš otrok krščen v kateri drugi župniji, prinesite s seboj izpisek iz krstne knjige ali družinsko knjižico, v kateri so vpisani krsti.

Prispevek za ogrevanje učilnic bo enak kot prejšnja leta: 30€ za enega otroka, za drugega iz iste družine 20€ in za tretjega 10€.

Cena veroučnih knjig:

  • za prvi, drugi in tretji razred: 12€
  • za četrti, peti, šesti in sedmi razred so knjige po 9.50€, delovni zvezki pa po 7.50€. Kdor potrebuje oboje, pride 17€.
  • Za birmance, to je 8. in 9. razred, knjiga Pridi, Sveti Duh, stane 11.50€.

Uporabite lahko tudi stare veroučne knjige od svojih starejših bratov ali sester, razen seveda delovnih zvezkov.

Za mladinski pošolski verouk bo tudi letos prihajal g. Jure Babnik iz Rakovnika. Srečanja bodo ob petkih. Našo mladino lepo vabim in prosim, tudi vse bivše birmance in tiste, ki so letos končali devetletko, da zagrabijo za to priložnost in nadaljujejo pouk o veri in vzgojo za življenje po veri, ki uspeva.

Urnik verouka

Ponedeljek:ob 16.00 – 3. razred (prvoobhajanci)
ob 17.00 – 4. razred
Torek:ob 16.00 – 1. razred (s. Francka)
ob 16.00 – 7. razred
ob 17.00 – 2. razred (s. Francka)
Četrtek:ob 16.00 – 5. razred
ob 17.00 – 6. razred
Petek:ob 16.00 – 8. in 9. razred (birmanci)