Zadnja oznanila 5. nedelja med letom 2023

Sinoda 2021 – 2023

Kaj je sinoda?

Sinoda izhaja iz grškega synodos in pomeni zborovanje. Danes ločimo med koncilom, ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi vatikanski koncil v letih 1962–1965), in med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi v Sloveniji obhajali slovensko sinodo.

Sinoda pa ima še en pomen. Grški synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) in hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda naj ne bo le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega telesa.

Po drugem vatikanskem koncilu je papež Pavel VI. ustanovil škofovsko sinodo kot posebno strukturo v Cerkvi, ki se redno sestaja na določeno časovno obdobje.

Sinoda 2021 – 2023

Geslo sinode, ki se začenja, je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinoda o sinodalnosti prinaša več novosti:

  1. Sinoda bo potekala tri leta (2021–2023), in sicer v treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kontinentalni ravni in nazadnje na ravni celotne Cerkve.
  2. Gre tudi za prvo sinodo, ki ne bo od začetka do konca potekala v Rimu, ampak na različnih koncih sveta, sklenilo pa se jo bo v Rimu.
  3. Z začetkom sinodalne poti v posamezni škofiji se želi še posebej prisluhniti tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zborovanje škofov, ampak pot celotne Cerkve. Da pa se bo to uresničilo, je potrebno, da tudi po škofijah to ne bo delo zaprte skupine škofijskih sodelavcev, ampak da se prisluhne zares vsakomur.

Kako lahko sodelujemo?

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev 6. 12. smo sklenili, da bi v vsakih naslednjih Oznanilih napisali nekaj več o sinodalnem procesu, v katerega se kot del vesoljne Cerkev želimo vključiti kot člani rudniške župnije, ki ji pripadamo in smo zanjo odgovorni. Ker želimo, da bo sinoda obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne le da vse to podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti. Svoja razmišljanja, pohvale in dobronamerne kritike nam lahko posredujete preko spodnjega obrazca, lahko tudi po navadni pošti ali osebno župniku.

Dolžnost vseh katoličanov je, da se na sinodo odzovemo z molitvijo in sodelovanjem. Najprej nam je torej v molitvi prositi Boga za sinodo, Cerkev in nas same ter zaupati, da vsem zmotam in viharjem navkljub Cerkve, Kristusovega mističnega telesa, peklenska vrata ne bodo nikdar premagala. Obenem pa je pravi čas, da se pozanimamo o aktivnostih, ki bodo v sklopu sinode potekale v našem okolju, se pripravimo na zastavljena vprašanja in sodelujemo v razpravah, h katerim nas vabi papež.


Izpolnite obrazec